ข่าวประชาสัมพันธ์

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2560
17 พฤจิกายน 2560    ขอความร่วมมือนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งเอกสารชี้แจงการจำแนกการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [อ่านแล้ว 86 คน]
12 พฤจิกายน 2560    ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายวิจัย [อ่านแล้ว 170 คน]
09 พฤจิกายน 2560    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประกวด รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2018 [อ่านแล้ว 100 คน]
03 พฤจิกายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 390 คน]
01 พฤจิกายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานประจำตามสัญญา พ.ศ. 2560 [อ่านแล้ว 363 คน]
01 พฤจิกายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 302 คน]
01 พฤจิกายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 300 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2560
25 ตุลาคม 2560    กำหนดการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 204 คน]
19 ตุลาคม 2560    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ ติดตามรายละเอียดที่นี่ [อ่านแล้ว 15350 คน]
16 ตุลาคม 2560    ประกาศผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารปีการศศึกษา ๒๕๖๐ [อ่านแล้ว 392 คน]
09 ตุลาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 622191 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2560
28 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 153 คน]
27 กันยายน 2560    กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 121 คน]
19 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื่นที่ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 258 คน]
15 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 253 คน]
15 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 283 คน]
15 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 347 คน]
06 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 224 คน]
05 กันยายน 2560    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัคร จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [อ่านแล้ว 227 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2560
29 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 855 คน]
29 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราในการจำหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 309 คน]
25 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า [อ่านแล้ว 379 คน]
18 สิงหาคม 2560    ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญร่วมโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards ครั้งที่ 15 [อ่านแล้ว 136 คน]
15 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ [อ่านแล้ว 197 คน]
08 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 303 คน]
08 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 251 คน]
07 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ [อ่านแล้ว 184 คน]
07 สิงหาคม 2560    ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรมการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ [อ่านแล้ว 166 คน]
06 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอความร่วมมือจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย [อ่านแล้ว 94 คน]
03 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 [อ่านแล้ว 517 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2560
29 กรกฎาคม 2560    รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่า - ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 4165 คน]
29 กรกฎาคม 2560    รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 5641 คน]
21 กรกฎาคม 2560    SMEs Go Online by สสว และ ETDA [อ่านแล้ว 95 คน]
21 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 194 คน]
21 กรกฎาคม 2560    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ [อ่านแล้ว 188 คน]
17 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณชั้นล่างซีกขวา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ [อ่านแล้ว 228 คน]
13 กรกฎาคม 2560    ปฏิทินดำเนินการลงลายมือชื่อสำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ภาคเรียนที่ 1/2560 [อ่านแล้ว 315 คน]
13 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดการทดลองเปิด-ปิดประตู 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในยามวิกาล [อ่านแล้ว 259 คน]
11 กรกฎาคม 2560    กรมบัญชีกลาง ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [อ่านแล้ว 186 คน]
06 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [อ่านแล้ว 224 คน]
05 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 294 คน]
05 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 228 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560    ขอเชิญร่วมโครงการ ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี [อ่านแล้ว 201 คน]
30 มิถุนายน 2560    การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. -กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 [อ่านแล้ว 263 คน]
23 มิถุนายน 2560    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Mini_UKM ครั้งที่ 16 โครงการส้มมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา [อ่านแล้ว 194 คน]
23 มิถุนายน 2560    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน [อ่านแล้ว 146 คน]
21 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 262 คน]
14 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสงขลา เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % [อ่านแล้ว 205 คน]
12 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 339 คน]
09 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 386 คน]
08 มิถุนายน 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทน [อ่านแล้ว 397 คน]
07 มิถุนายน 2560    ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีเข้าประชุม [อ่านแล้ว 177 คน]
06 มิถุนายน 2560    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 [อ่านแล้ว 405 คน]
06 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 186 คน]
05 มิถุนายน 2560    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การอนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน [อ่านแล้ว 282 คน]
04 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร [อ่านแล้ว 177 คน]
01 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 216 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 185 คน]
22 พฤษภาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร [อ่านแล้ว 437 คน]
19 พฤษภาคม 2560    เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการเทาศบาลนครสงขลาพบประชาชน สงขลารักษ์สุขภาพ และรวมพลคนรักสุขภาพ ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 149 คน]
16 พฤษภาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 481 คน]
16 พฤษภาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 439 คน]
14 พฤษภาคม 2560    เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล และอาหารพื้นบ้าน อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 287 คน]
14 พฤษภาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 146 คน]
09 พฤษภาคม 2560    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในตำแหน่งรองอธิการบดี [อ่านแล้ว 177 คน]
08 พฤษภาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี [อ่านแล้ว 461 คน]
08 พฤษภาคม 2560    ประกาศประชุมนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีทุกรหัสนักศึกษาและผู้กู้รายเก่า-ย้ายสถานศึกษา [อ่านแล้ว 905238 คน]
02 พฤษภาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 363 คน]
01 พฤษภาคม 2560    แบบขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.101) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า [อ่านแล้ว 3346 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2560
28 เมษายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 172 คน]
28 เมษายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง วิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 334 คน]
27 เมษายน 2560    ปฏิทินเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่าสถานศึกษาเดิม 1/2560 [อ่านแล้ว 1682 คน]
24 เมษายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 285 คน]
18 เมษายน 2560    รายงานผลการดำเนินงานและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทืหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด [อ่านแล้ว 297 คน]
18 เมษายน 2560    ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การลด ละ เลิกใช้โฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร [อ่านแล้ว 812 คน]
11 เมษายน 2560    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคเรียนที่ 1/ 2560 [อ่านแล้ว 1503 คน]
03 เมษายน 2560    ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดโครงการสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่น 4 และ 5 [อ่านแล้ว 178 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2560
23 มีนาคม 2560    สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน [อ่านแล้ว 350 คน]
23 มีนาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภาค กศ.บป. ปาริฉัตรเกมส์ 2559 [อ่านแล้ว 214 คน]
21 มีนาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 314 คน]
21 มีนาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 313 คน]
16 มีนาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 732 คน]
07 มีนาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี [อ่านแล้ว 654 คน]
06 มีนาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี [อ่านแล้ว 496 คน]
02 มีนาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยรวัตกรรมและการจัดการ [อ่านแล้ว 410 คน]
02 มีนาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี [อ่านแล้ว 467 คน]
02 มีนาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งให้รองอธิการบดีรับผิดชอบงานแทนอธิการบดี [อ่านแล้ว 329 คน]
01 มีนาคม 2560    คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 343 คน]
01 มีนาคม 2560    คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 413 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2560
27 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 285 คน]
24 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านแล้ว 167 คน]
21 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคลลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 278 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 219 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี [อ่านแล้ว 292 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 330 คน]
14 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหา คนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2559 [อ่านแล้ว 353 คน]
04 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 557 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2560
31 มกราคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านแล้ว 474 คน]
27 มกราคม 2560    ให้นักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารประจำปี 2559 ที่มีรายชื่อดังกล่าว มาติดต่อกองพัฒนานักศึกษา ด่วน [อ่านแล้ว 267 คน]
26 มกราคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านแล้ว 402 คน]
24 มกราคม 2560    บ้านสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศรับสมัครเด็กบ้านสาธิตปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 315 คน]
24 มกราคม 2560    ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 375 คน]
24 มกราคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 290 คน]
20 มกราคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 211 คน]
07 มกราคม 2560    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 352 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559    ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 2102 คน]
22 ธันวาคม 2559    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา [อ่านแล้ว 246 คน]
19 ธันวาคม 2559    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 296 คน]
19 ธันวาคม 2559    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเพ้นินการจัดแสดงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 216 คน]
15 ธันวาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด กลุ่มเลือกตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 292 คน]
13 ธันวาคม 2559    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 3 [อ่านแล้ว 273 คน]
07 ธันวาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร [อ่านแล้ว 579 คน]
02 ธันวาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด กลุ่มเลือกตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 242 คน]
01 ธันวาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการใช้สิทธิการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 348 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2559
29 พฤจิกายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการกิจการร้านค้า ณ บริเวณหอพักหญิงปาริฉัตรและสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 329 คน]
24 พฤจิกายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี และบ้านพักคนงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 409 คน]
24 พฤจิกายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การพิจารณาจัดสรรที่พัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 337 คน]
24 พฤจิกายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด [อ่านแล้ว 229 คน]
22 พฤจิกายน 2559    แบบฟอร์มจิตอาสาสำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาทุกชั้นปี [อ่านแล้ว 1640 คน]
22 พฤจิกายน 2559    ปฏิทินดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 รายใหม่ (ทุกชั้นปี) [อ่านแล้ว 632 คน]
21 พฤจิกายน 2559    ปฏิทินดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค2/2559 รายเก่าทุกชั้นปี [อ่านแล้ว 692 คน]
21 พฤจิกายน 2559    ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลาทุกท่าน รวมพลังแห่งความภักดี [อ่านแล้ว 136 คน]
19 พฤจิกายน 2559    ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม [อ่านแล้ว 207 คน]
18 พฤจิกายน 2559    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาอธิการบดี [อ่านแล้ว 477 คน]
18 พฤจิกายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกเป็นประธานคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 220 คน]
18 พฤจิกายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการกิจการร้านค้า ณ บริเวณหอพักหญิงปาริฉัตร และสระว่ายน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 295 คน]
11 พฤจิกายน 2559    ประกาศเรื่อง ผู้สมัครประธานสภาคณาจารย์และข้ารายการขอถอนรายชื่อจากการสมัครเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 224 คน]
09 พฤจิกายน 2559    กำหนดการพิธีลอยประทีปถวายอาลัยพ่อหลวงของปวงประชา งานลอยกระทง 2559 [อ่านแล้ว 207 คน]
08 พฤจิกายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 213 คน]
02 พฤจิกายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 647 คน]
02 พฤจิกายน 2559    คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 250 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2559
21 ตุลาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี ฯ และบ้านพักคนงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 513 คน]
19 ตุลาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นประธานสภาคณจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณะจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 347 คน]
18 ตุลาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในระหว่างไว้ทุกข์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 [อ่านแล้ว 855 คน]
17 ตุลาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เพิ่มเติม) [อ่านแล้ว 169 คน]
17 ตุลาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 174 คน]
11 ตุลาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาผู้ัอำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 255 คน]
10 ตุลาคม 2559    การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่านแล้ว 1219 คน]
06 ตุลาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง วิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 225 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2559
05 กันยายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 463 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2559
30 สิงหาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณชั้นล่างซีกขวาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ [อ่านแล้ว 583 คน]
26 สิงหาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 293 คน]
25 สิงหาคม 2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่านแล้ว 3091 คน]
25 สิงหาคม 2559    ประกาศการคัดเลือกเพื่อดำเนินการกิจการประเภทร้านค้าทั่วไป (ยกเว้นเครื่องดื่มและเบเกอรี่) ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 306 คน]
25 สิงหาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 300 คน]
24 สิงหาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 293 คน]
20 สิงหาคม 2559    ประกาศ รายชื่อผู้กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ประเภทสำรอง (เพิ่มเติม) [อ่านแล้ว 1361 คน]
18 สิงหาคม 2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินรายใหม่ ปีการศึกษา 2559 [อ่านแล้ว 3029 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2559
27 กรกฎาคม 2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาหญิง (บุคลากร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 1036 คน]
13 กรกฎาคม 2559    ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตประจำปี พ.ศ.2559 [อ่านแล้ว 14861 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2559
30 มิถุนายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักคนงานและเจ้าหน้าที่ของทางราชการ [อ่านแล้ว 474 คน]
30 มิถุนายน 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 398 คน]
13 มิถุนายน 2559    เว็บที่จะทำให้คุณผู้หญิงสวยและดูดีขึ้นได้ [อ่านแล้ว 65 คน]
10 มิถุนายน 2559    มาตรการในการคัดแยกจดหมาย-พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 385 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2559
26 พฤษภาคม 2559    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมคลินิกวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย [อ่านแล้ว 298 คน]
26 พฤษภาคม 2559    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลาการเปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2559 [อ่านแล้ว 191 คน]
26 พฤษภาคม 2559    ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ มนต์เสน่ห์ ณ บางเหรียง [อ่านแล้ว 246 คน]
17 พฤษภาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ประจำปี 2559 [อ่านแล้ว 1107 คน]
17 พฤษภาคม 2559    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [อ่านแล้ว 2805 คน]
13 พฤษภาคม 2559    ขอเชิญรับผลตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2559 [อ่านแล้ว 262 คน]
11 พฤษภาคม 2559    การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ในการออกเสียงประชามติ [อ่านแล้ว 817 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2559
27 เมษายน 2559    ขอความร่วมมือ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร [อ่านแล้ว 405 คน]
07 เมษายน 2559    เชิญชวนผู้สนใจเขียนแผนธุรกิจ เพื่อสร้างธุรกิจของตนเอง เข้าร่วมโครงการ SKRU IDEA CHALLENGE ครั้งที่ 1 [อ่านแล้ว 801 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2559
25 มีนาคม 2559    ขอเชิญชมและเชียร์นัดเปิดสนามการแข่งขันฟตบอล Songkhla Cup 2016 [อ่านแล้ว 255 คน]
24 มีนาคม 2559    สถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ [อ่านแล้ว 1017 คน]
24 มีนาคม 2559    ประกาศงานอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร [อ่านแล้ว 622 คน]
14 มีนาคม 2559    กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ [อ่านแล้ว 570 คน]
14 มีนาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 580 คน]
14 มีนาคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 1059 คน]
11 มีนาคม 2559    รายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ [อ่านแล้ว 410 คน]
11 มีนาคม 2559    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การรับเงินประโยชน์ทดแทนผ่านบัญชีธนาคาร [อ่านแล้ว 876 คน]
07 มีนาคม 2559    ขอเชิญร่วมโครงการลดปริมานขยะมูลฝอย ปี 2559 [อ่านแล้ว 581 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2559
17 กุมภาพันธ์ 2559    ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Sci & Tec Fun Run ครั้งที่ 1 [อ่านแล้ว 592 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2559    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 [อ่านแล้ว 1777 คน]
04 กุมภาพันธ์ 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 1042 คน]
04 กุมภาพันธ์ 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 891 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2559
21 มกราคม 2559    ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหารรอบสุดท้าย [อ่านแล้ว 805 คน]
07 มกราคม 2559    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 385 คน]
07 มกราคม 2559    การตรวจสุขภาพบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 334 คน]
07 มกราคม 2559    การขอผ่อนผันการตรวจเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) [อ่านแล้ว 878 คน]
02 มกราคม 2559    ขอความร่วมมืองดเข้าเว็บระเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 79 คน]