ข่าวกิจกรรม

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  มีนาคม 2562
17 มีนาคม 2562    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งเอกสารตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 [อ่านแล้ว 1026 คน]
13 มีนาคม 2562    รายชื่อนักศึกษารหัส 58E และ 584 ที่ยังเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนด [อ่านแล้ว 8300 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2562
01 กุมภาพันธ์ 2562    รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 [อ่านแล้ว 594 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2562
29 มกราคม 2562    รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่านแล้ว 1026 คน]
29 มกราคม 2562    คำสั่ง จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2562 [อ่านแล้ว 210 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2561
28 ธันวาคม 2561    กำหนดการรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2562 [อ่านแล้ว 518 คน]
17 ธันวาคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2562 [อ่านแล้ว 1521 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ซิงกอร่าเกมส์ [อ่านแล้ว 2007 คน]
11 ตุลาคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ [อ่านแล้ว 1209 คน]
11 ตุลาคม 2561    รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ซิงกอร่าเกมส์ [อ่านแล้ว 184 คน]
02 ตุลาคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมชมการแข่งขันแกงคั่วกุ้งและแทงต้ม วันสารทเดือนสิบ [อ่านแล้ว 417 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2561
24 กันยายน 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ภาษาอาเซียน" 6 ตุลาคม 2561 พร้อมรับสมัครเพิ่มเติม [อ่านแล้ว 3990 คน]
19 กันยายน 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ประจำเดือนกันยายน 2561 [อ่านแล้ว 662 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2561
23 สิงหาคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมชมคอนเสริ์ตเฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 331 คน]
01 สิงหาคม 2561    คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 495 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2561
23 กรกฎาคม 2561    ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมโครงการ ที่นี้ [อ่านแล้ว 381 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561    นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ ได้ที่นี้ [อ่านแล้ว 5607 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2561
25 เมษายน 2561    รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 (รหัส 56E , 574 , 596) ที่ยังไม่แก้กิจกรรม ตรวจสอบรายชื่อที่นี้ [อ่านแล้ว 762 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561    นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 รหัส 574 , 596 , 56E ตรวจสอบกิจกรรมได้ที่นี้ (ล่าสุด) [อ่านแล้ว 2855 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2561
19 กุมภาพันธ์ 2561    ให้นักศึกษาติดต่อรับสติ๊กเกอร์ติดรถได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 [อ่านแล้ว 396 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2561    ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 57 [อ่านแล้ว 1260 คน]
12 กุมภาพันธ์ 2561    นักศึกษารหัส 58-59 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม (ล่าสุด) [อ่านแล้ว 673 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2561    รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมเดินขบวนและเล่นกีฬาพื้นบ้าน ในโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์ (8 ก.พ. 2561) [อ่านแล้ว 235 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2561    รายชื่อนักศึกษาที่ลงชื่อแก้กิจกรรมวันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ 2561 [อ่านแล้ว 666 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2561
30 มกราคม 2561    รายชื่อนักศึกษาที่จองแก้กิจกรรมรอบที่ 1 (วันที่ 3-7 ก.พ. 2561) [อ่านแล้ว 405 คน]
25 มกราคม 2561    รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษารหัส 584 และ 58E (new) [อ่านแล้ว 2729 คน]
25 มกราคม 2561    รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษารหัส 594 และ 59E (new) [อ่านแล้ว 1948 คน]
16 มกราคม 2561    ประกาศผลการรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 299 คน]
10 มกราคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 2736 คน]