ข่าวกิจกรรม

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ซิงกอร่าเกมส์ [อ่านแล้ว 1904 คน]
11 ตุลาคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ [อ่านแล้ว 1114 คน]
11 ตุลาคม 2561    รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ซิงกอร่าเกมส์ [อ่านแล้ว 83 คน]
02 ตุลาคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมชมการแข่งขันแกงคั่วกุ้งและแทงต้ม วันสารทเดือนสิบ [อ่านแล้ว 324 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2561
24 กันยายน 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ภาษาอาเซียน" 6 ตุลาคม 2561 พร้อมรับสมัครเพิ่มเติม [อ่านแล้ว 3875 คน]
19 กันยายน 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ประจำเดือนกันยายน 2561 [อ่านแล้ว 563 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2561
23 สิงหาคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมชมคอนเสริ์ตเฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 102 คน]
01 สิงหาคม 2561    คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 241 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2561
23 กรกฎาคม 2561    ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมโครงการ ที่นี้ [อ่านแล้ว 285 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561    นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ ได้ที่นี้ [อ่านแล้ว 5434 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2561
25 เมษายน 2561    รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 (รหัส 56E , 574 , 596) ที่ยังไม่แก้กิจกรรม ตรวจสอบรายชื่อที่นี้ [อ่านแล้ว 621 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561    นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 รหัส 574 , 596 , 56E ตรวจสอบกิจกรรมได้ที่นี้ (ล่าสุด) [อ่านแล้ว 2737 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2561
19 กุมภาพันธ์ 2561    ให้นักศึกษาติดต่อรับสติ๊กเกอร์ติดรถได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 [อ่านแล้ว 302 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2561    ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 57 [อ่านแล้ว 1155 คน]
12 กุมภาพันธ์ 2561    นักศึกษารหัส 58-59 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม (ล่าสุด) [อ่านแล้ว 576 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2561    รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมเดินขบวนและเล่นกีฬาพื้นบ้าน ในโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์ (8 ก.พ. 2561) [อ่านแล้ว 137 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2561    รายชื่อนักศึกษาที่ลงชื่อแก้กิจกรรมวันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ 2561 [อ่านแล้ว 423 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2561
30 มกราคม 2561    รายชื่อนักศึกษาที่จองแก้กิจกรรมรอบที่ 1 (วันที่ 3-7 ก.พ. 2561) [อ่านแล้ว 310 คน]
25 มกราคม 2561    รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษารหัส 584 และ 58E (new) [อ่านแล้ว 2599 คน]
25 มกราคม 2561    รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษารหัส 594 และ 59E (new) [อ่านแล้ว 1821 คน]
16 มกราคม 2561    ประกาศผลการรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 172 คน]
10 มกราคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 2561 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2560
28 พฤจิกายน 2560    กองพัฒนานักศึกษากำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาไทยก้าวทันตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 [อ่านแล้ว 229 คน]
28 พฤจิกายน 2560    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 13-14 ธันวาคม 2560 [อ่านแล้ว 201 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2560
21 ตุลาคม 2560    ให้นักศึกษารหัส 60 อ่านรายละเอียดที่นี้ [อ่านแล้ว 1143 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2560
29 สิงหาคม 2560    ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งชมรม อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 1025 คน]
20 สิงหาคม 2560    นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมภาคบังคับระดับมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ [อ่านแล้ว 3490 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2560
24 พฤษภาคม 2560    นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ [อ่านแล้ว 2329 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2560
20 เมษายน 2560    กำหนดการโครงการน้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 1391 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2560
05 มีนาคม 2560    เชิญชวนนักศึกษาร่วมฟังการปราศัยหาเสียงของผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 220 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560    เชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าชมวงดนตรีกลอเรีย ออร์เคสตรา [อ่านแล้ว 201 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2560
31 มกราคม 2560    ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนที่ 2/2559 ดังนี้ [อ่านแล้ว 384 คน]