ข่าวกิจกรรม

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  มีนาคม 2562
17 มีนาคม 2562    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งเอกสารตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 [อ่านแล้ว 1111 คน]
13 มีนาคม 2562    รายชื่อนักศึกษารหัส 58E และ 584 ที่ยังเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนด [อ่านแล้ว 8671 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2562
01 กุมภาพันธ์ 2562    รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 [อ่านแล้ว 737 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2562
29 มกราคม 2562    รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่านแล้ว 1223 คน]
29 มกราคม 2562    คำสั่ง จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2562 [อ่านแล้ว 285 คน]