ข่าวกิจกรรม

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2560
20 พฤจิกายน 2560    นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 รหัส 574 , 596 , 56E ตรวจสอบกิจกรรมได้ที่นี้ [อ่านแล้ว 222 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2560
21 ตุลาคม 2560    ให้นักศึกษารหัส 60 อ่านรายละเอียดที่นี้ [อ่านแล้ว 950 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2560
29 สิงหาคม 2560    ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งชมรม อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 342 คน]
20 สิงหาคม 2560    นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมภาคบังคับระดับมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ [อ่านแล้ว 3226 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2560
24 พฤษภาคม 2560    นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ [อ่านแล้ว 2187 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2560
20 เมษายน 2560    กำหนดการโครงการน้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 1276 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2560
05 มีนาคม 2560    เชิญชวนนักศึกษาร่วมฟังการปราศัยหาเสียงของผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 131 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560    เชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าชมวงดนตรีกลอเรีย ออร์เคสตรา [อ่านแล้ว 108 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2560
31 มกราคม 2560    ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนที่ 2/2559 ดังนี้ [อ่านแล้ว 277 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2559
11 ตุลาคม 2559    ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับกางเกงชุดกิจกรร [อ่านแล้ว 318 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559    ตำแหน่งรับพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่านแล้ว 190 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2559
10 พฤษภาคม 2559    ดาวน์โหลดใบขอจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่านแล้ว 976 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2559
26 เมษายน 2559    รายชื่อ นศท. ที่ไม่่ผ่านกิจกรรม ให้ติดต่อด่วน [อ่านแล้ว 1841 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2559
07 มกราคม 2559    กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย [อ่านแล้ว 315 คน]
07 มกราคม 2559    ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559 [อ่านแล้ว 257 คน]