* ข่าวประชาสัมพันธ์   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ร่วมกับ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)

           จัดสวัสดิการ "โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กรุงศรี ออโต้ ลิส เพื่อสมาชิก" เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดสวัสดิการในด้านลดรายจ่าย ให้แก่สมาชิก และเพื่อให้สมาชิกที่ต้องการมีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นของตนเอง สามารถเช่าซื่อได้ในอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขพิเศษกว่าประชาชนทั่วไป และได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ จากหน่วยงานที่มีความมั่นคง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554

          สมาชิกที่สนใจโครงการสวัสดิการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนูสวัสดิการ