* ข่าวกิจกรรม   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนด  ให้มาติดต่อขอแก้กิจกรรมก่อนออกไปฝึกงานนะคะ 
หรือนักศึกษาที่กำลังฝึกงานอยู่  หลังจากฝึกงานเสร็จสิ้นแล้ว  ให้รีบกลับมาติดต่อนะคะ

ปรับปรุงเมื่อ  2 ก.ย. 2560  เวลา  10.28 น.