* ข่าวกิจกรรม   ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

 

แบบฟอร์มขอแก้กิจกรรม

17/4/2561

หมายเหตุ  หากใครแก้แล้วแต่ยังมีชื่ออยู่ให้มาติดต่อได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษาในวันและเวลาราชการนะคะ

ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมให้กับทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อระงับใบรายงานผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่มีรายชื่อคนใดประสงค์จะแก้กิจกรรม ให้ติดต่อแจ้งชื่อเพื่อจองวันแก้ได้ทางเฟสบุ๊ค Jutamas TaTa Keawsri
ได้
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2561 เฉพาะเวลา 09.00 - 19.00 น. เท่านั้น  โดยรับวันละไม่เกิน 30 คนเท่านั้น

 

โดยเริ่มแก้กิจกรรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2561

วันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น.  ทั้งนี้ จะต้องมารายงานตัวและรับใบแก้กิจกรรมไม่เกินเวลา 09.00 น. ของแต่ละวัน
 

หมายเหตุ  ไม่อนุญาตให้ไปแก้ที่คณะ หรือโปรแกรมแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป