* ข่าวกิจกรรม   ตรวจสอบกิจกรรมนักศึกษารหัส 594 , 59E ได้ที่นี่

นักศึกษารหัส 596 ตรวจสอบได้ที่นี่

กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร จำนวน 15 กิจกรรม  และกิจกรรมเสริมตลอดหลักสูตร จำนวน 10 กิจกรรม

นักศึกษาที่ได้กรอกแบบฟอร์มยืนยันการแก้กิจกรรมแล้ว ให้รอฟังประกาศในการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชย

จากทางหน้าเวปมหาวิทยาลัย หรือเวปกองพัฒนานักศึกษา สำหรับวันดำเนินการแก้กิจกรรมอีกครั้ง