* ข่าวกิจกรรม   ตรวจสอบการเข้าร่วมของนักศึกษา 584 , 58E

ตรวจสอบการเข้าร่วมของนักศึกษา 594 , 59E

ให้นักศึกษาตรวจสอบได้จาก Excel นี้นะคะ  สำหรับในระบบจะปรับปรุงให้ในช่วงปิดเทอม 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้นำมาปรับปรุงให้ คือ
1. ฟังปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง  (1 ชั่วโมง)
2. งานเทศน์มหาชาติ วันที่ 10 และ 11  (ช่วงเวลาละ 4 ชั่วโมง)
3. เวียนเทียนมาฆบูชา  (3 ชั่วโมง)

จะดำเนินการหลังเสร็จสิ้นงานกีฬานะคะ