* ข่าวกิจกรรม   ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแต่งกายด้วย เสื้อสีเหลือง กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ เท่านั้น

และพร้อมกันที่สนามติณสูลานนท์ ทางประตูใหญ่ด้านซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสงขลา

ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 - 15.45 น. เพื่อทำการรับใบเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับที่และคณะของตน

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์