|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

บทความ

วันที่ ชื่อบทความ
18 มิ.ย. 2562 วารสาร อาจารย์-นศ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลาคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ระดับดี
1 พ.ค. 2562 วารสาร อภิสิทธิ์ หวันสู นศ.ครุฯ มรภ.สงขลา คว้าอันดับ 3 แข่งขันปันจักสีลัตที่เบลเยียม
1 ม.ค. 2562 วารสาร Logo SKRU 100 years
26 พ.ย. 2561 วารสาร รับสมัคร รอบ portfolio รอบ 2
26 ต.ค. 2561 วารสาร รับสมัคร รอบ portfolio
1 มี.ค. 2561 วารสาร เจตจำนงสุจริต
25 ต.ค. 2560 วารสาร ดาวเรือง..ดอกไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ ๙
27 ก.ค. 2560 วารสาร ก้าวที่ไกลกว่าฝัน ออกแบบหุ่นยนต์ระดับประเทศ
15 มิ.ย. 2560 วารสาร มรภ.สงขลา ลงชุมชนสอนการใช้พลังงานทดแทน
30 เม.ย. 2560 วารสาร รพีภัทร ศิาย์เก่า มรภ.สงขลา คว้ารางวัลออกแบบชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Miss International Queen 2016