|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

บทความ

วันที่ ชื่อบทความ
8 พ.ย. 2562 วารสาร ธิดาปาริฉัตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 แข่งขันเรือยาวประเพณีฯ
1 ต.ค. 2562 วารสาร อบรมจิตอาสา ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเสริมทักษะช่วยเหลือผู้อื่น
18 ก.ย. 2562 วารสาร นิเทศศาสตร์ ฉลุย รอบ 16 ทีมสุดท้าย ประกวดสารคดีเชิงข่าว ช่อง7hd
23 ก.ค. 2562 วารสาร นาฏศิลป์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารองอันดับ1 โชว์การแสดงซัมเป็งเวทีประกวด FESCO2019 มาเลเซีย
15 ก.ค. 2562 วารสาร ทีม P.S.N.นิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองอันดับ2 สื่อสร้างสรรค์ยุติความรุนแรง
18 มิ.ย. 2562 วารสาร อาจารย์-นศ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลาคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ระดับดี
1 พ.ค. 2562 วารสาร อภิสิทธิ์ หวันสู นศ.ครุฯ มรภ.สงขลา คว้าอันดับ 3 แข่งขันปันจักสีลัตที่เบลเยียม
1 ม.ค. 2562 วารสาร Logo SKRU 100 years
26 พ.ย. 2561 วารสาร รับสมัคร รอบ portfolio รอบ 2
26 ต.ค. 2561 วารสาร รับสมัคร รอบ portfolio