Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายฉลอง อาคาสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

Image 1/6

Download View

Image 2/6

Download View

Image 3/6

Download View

Image 4/6

Download View

Image 5/6

Download View

Image 6/6

Download View