Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูล รัชการที่ 10 จัดใหญ่งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ?มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน? โดยมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภา มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 3,000 คน เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่าน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมทางภาคใต้และภาคอื่นๆ รวมทั้งการแสดงจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย และการแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

Image 1/26

Download View

Image 2/26

Download View

Image 3/26

Download View

Image 4/26

Download View

Image 5/26

Download View

Image 6/26

Download View

Image 7/26

Download View

Image 8/26

Download View

Image 9/26

Download View

Image 10/26

Download View

Image 11/26

Download View

Image 12/26

Download View

Image 13/26

Download View

Image 14/26

Download View

Image 15/26

Download View

Image 16/26

Download View

Image 17/26

Download View

Image 18/26

Download View

Image 19/26

Download View

Image 20/26

Download View

Image 21/26

Download View

Image 22/26

Download View

Image 23/26

Download View

Image 24/26

Download View

Image 25/26

Download View

Image 26/26

Download View