Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัย ประชาชน ความรู้สู่อาชีพ เปิดหลักสูตร สอนทักษะอาชีพ ให้แก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 รุ่น ให้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริม อาทิ หลักสูตรสอนทำน้ำมันนวด หลักสูตรสอนทำไตปลาแห้ง หลักสูตรสอนทำข้าวเกรียบปลา หลักสูตรสอนทำขนมไทย โดยได้รับความสนใจจากผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐตบเท้าเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทุกรุ่น

Image 1/10

Download View

Image 2/10

Download View

Image 3/10

Download View

Image 4/10

Download View

Image 5/10

Download View

Image 6/10

Download View

Image 7/10

Download View

Image 8/10

Download View

Image 9/10

Download View

Image 10/10

Download View