Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีการนำเสนอผลงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งงานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ผลปรากฏว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งดำเนินงานแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ่อเตี้ยฟาร์มนกกระทา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป นอกจากนั้น ยังมีทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล คือ กลุ่มไข่เค็มกะทิสดใบเตย ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กลุ่มแม่บ้านเกาะแต้ว หมู่ 6 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ กลุ่มขนมเปี๊ยะ บ้านท่าขาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Image 1/15

Download View

Image 2/15

Download View

Image 3/15

Download View

Image 4/15

Download View

Image 5/15

Download View

Image 6/15

Download View

Image 7/15

Download View

Image 8/15

Download View

Image 9/15

Download View

Image 10/15

Download View

Image 11/15

Download View

Image 12/15

Download View

Image 13/15

Download View

Image 14/15

Download View

Image 15/15

Download View