Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเปิดตู้ปันสุข แบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ของมหาวิทยาลัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแสดงน้ำใจต่อกันในยามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตู้ปันสุข ตั้งอยู่บริเวณศาลารอรถประจำทางของมหาวิทยาลัย ทุกท่านสามารถมารับหรือมาแบ่งปันได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันครั้งนี้และขอส่งกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่านที่กำลังประสบกับปัญหา ขอให้เรื่องราวร้าย ๆ ผ่านไปได้ด้วยดีในเร็ววัน

Image 1/10

Download View

Image 2/10

Download View

Image 3/10

Download View

Image 4/10

Download View

Image 5/10

Download View

Image 6/10

Download View

Image 7/10

Download View

Image 8/10

Download View

Image 9/10

Download View

Image 10/10

Download View