ข้อตกลง การร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปิดให้บุคคลผู้เดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านระบบทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงอธิการบดีได้ทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา
**หมายเหตุ : ข้อมูลทั้งหมดของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ

ข้อมูลผู้ร้องเรียน