ข่าวกิจกรรม

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  เมษายน 2564
07 เมษายน 2564    การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส(Asia Plus Art Contest) ครั้งที่ 10 [อ่านแล้ว 10 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564    ร่วมส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" [อ่านแล้ว 29 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564    ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 [อ่านแล้ว 28 คน]
12 กุมภาพันธ์ 2564    ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งคลิปเข้าประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้น [อ่านแล้ว 40 คน]
02 กุมภาพันธ์ 2564    ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ปีที่2 "บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ" [อ่านแล้ว 46 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2564
27 มกราคม 2564    โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปไวรัล สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา "เด็กตื่นไฟ ปีที่ 2" [อ่านแล้ว 51 คน]
27 มกราคม 2564    มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2564 จำนวน 8 ทุน [อ่านแล้ว 56 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2563
29 กันยายน 2563    การรับนักศึกษาทำงานโครงการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [อ่านแล้ว 282 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดการทำแกงส้ม (ของหรอยสงขลา) ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 [อ่านแล้ว 246 คน]