ข่าวกิจกรรม

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2566
30 ตุลาคม 2566    สป.อว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 144 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2566
29 สิงหาคม 2566    สสจ.สงขลา ขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ "คนสงขลา อ่อนหวาน มัน เค็ม" [อ่านแล้ว 2115 คน]
11 สิงหาคม 2566    กิจกรรมกรุงศรี [อ่านแล้ว 2111 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2566
01 มิถุนายน 2566    สป.อว. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ" [อ่านแล้ว 2141 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2566
13 มกราคม 2566    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชิงรางวัล "Ombudsman Awards" และ Young Ombursman Aword" [อ่านแล้ว 2229 คน]