ข่าวประกาศ

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  กันยายน 2566
08 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 2104 คน]