ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 260 คน]
08 ตุลาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการทำประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2563 [อ่านแล้ว 435 คน]