Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงานสมโภชองค์กฐิน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ อดีตคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมสมโภชองค์กฐิน และจะทอดกฐินสู่วัดบ่อปาบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม เวลา 13.00 น.

Image 1/15

Download View

Image 2/15

Download View

Image 3/15

Download View

Image 4/15

Download View

Image 5/15

Download View

Image 6/15

Download View

Image 7/15

Download View

Image 8/15

Download View

Image 9/15

Download View

Image 10/15

Download View

Image 11/15

Download View

Image 12/15

Download View

Image 13/15

Download View

Image 14/15

Download View

Image 15/15

Download View