Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เช้าวันที่ 6 เมษายน 2564 นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายนของทุกปี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานระกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพโดย ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา

Image 1/6

Download View

Image 2/6

Download View

Image 3/6

Download View

Image 4/6

Download View

Image 5/6

Download View

Image 6/6

Download View