Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เช้าวันนี้ 26 พฤษภาคม 2566 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงาน วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมี นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เลขาธิการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ นางธานัท กฤชคงพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ รองประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายไพโรจน์ รัตนภิรมย์ ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวสงขลา เข้าร่วมพิธีในโอกาสครบรอบปีการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อตระหนักในคุณงามความดีและเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤษภาคมของทุกปี เป็น วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยมุ่งหมายให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา ยึดเป็นวาระสำคัญในการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นการสืบสานปณิธาน ให้สัมฤทธิผลอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

Image 1/15

Download View

Image 2/15

Download View

Image 3/15

Download View

Image 4/15

Download View

Image 5/15

Download View

Image 6/15

Download View

Image 7/15

Download View

Image 8/15

Download View

Image 9/15

Download View

Image 10/15

Download View

Image 11/15

Download View

Image 12/15

Download View

Image 13/15

Download View

Image 14/15

Download View

Image 15/15

Download View