|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ขอความอนุเคราะห์งดจอดรถชั้นล่างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 เม.ย. 2561 อ่าน: 127 ครั้ง
» ข่าวดีสำหรับนักวิจัย กรมบัญชีแจ้งซักซ้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการวิจัย....... ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 มี.ค. 2561 อ่าน: 270 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 19 มี.ค. 2561 อ่าน: 306 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2561 อ่าน: 1,495 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้รถราชการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 ม.ค. 2561 อ่าน: 427 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ม.ค. 2561 อ่าน: 506 ครั้ง
» ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 380,000 บาท ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ม.ค. 2561 อ่าน: 342 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 (รหัส 56E , 574 , 596) ที่ยังไม่แก้กิจกรรม ตรวจสอบรายชื่อที่นี้ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 เม.ย. 2561 อ่าน: 71 ครั้ง
» ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 57 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ก.พ. 2561 อ่าน: 985 ครั้ง
» นักศึกษารหัส 58-59 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม (ล่าสุด) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2561 อ่าน: 469 ครั้ง
» รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษารหัส 584 และ 58E (new) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ม.ค. 2561 อ่าน: 2,383 ครั้ง
» รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษารหัส 594 และ 59E (new) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ม.ค. 2561 อ่าน: 1,667 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ม.ค. 2561 อ่าน: 2,345 ครั้ง
» ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งชมรม อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2560 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2560 อ่าน: 703 ครั้ง

อ่านข่าวกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

» URL สำหรับประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2561 อ่าน: 174 ครั้ง
» ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีสอบราคา และ E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 1,453 ครั้ง
» ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 973 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 568 ครั้ง
» ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 1,001 ครั้ง
» ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 1,010 ครั้ง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 ต.ค. 2560 อ่าน: 684 ครั้ง

อ่านข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

» ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่11 ฉบับที่5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่11 ฉบับที่4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง

อ่านวารสารทั้งหมด