มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา :.: Songkhla Rajabhat University

|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการจัดทำบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ส.ค. 2561 อ่าน: 101 ครั้ง
» ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ส.ค. 2561 อ่าน: 80 ครั้ง
» ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 ส.ค. 2561 อ่าน: 113 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและมาตรการด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 ก.ค. 2561 อ่าน: 101 ครั้ง
» ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง การให้เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ก.ค. 2561 อ่าน: 194 ครั้ง
» ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรม "นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา" ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 ก.ค. 2561 อ่าน: 298 ครั้ง
» ข่าวดีสำหรับนักวิจัย กรมบัญชีแจ้งซักซ้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการวิจัย....... ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 มี.ค. 2561 อ่าน: 626 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» URL ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2561 อ่าน: 567 ครั้ง
» ประกาศจ้างออกแบบ โดยวิธี E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 289 ครั้ง
» ประกาศเชิญชวน และราคากลาง โดยวิธี E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 313 ครั้ง
» ประกาศขายทอดตลาด ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 658 ครั้ง
» ประกาศร่าง TOR โดยวิธี E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 1,899 ครั้ง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 31 พ.ค. 2561 อ่าน: 1,157 ครั้ง
» ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 1,251 ครั้ง

อ่านข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

» ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่11 ฉบับที่5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่11 ฉบับที่4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 0 ครั้ง

อ่านวารสารทั้งหมด