|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 14 มิ.ย. 2561 อ่าน: 33 ครั้ง
» ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2561  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 13 มิ.ย. 2561 อ่าน: 26 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2561 อ่าน: 103 ครั้ง
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภักสงขลา ครั้งที่ 1/2561  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 82 ครั้ง
» รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 336 ครั้ง
» ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2561  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 มิ.ย. 2561 อ่าน: 603 ครั้ง
» ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 30 พ.ค. 2561 อ่าน: 132 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» URL ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2561 อ่าน: 71 ครั้ง
» ประกาศจ้างออกแบบ โดยวิธี E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 81 ครั้ง
» ประกาศเชิญชวน และราคากลาง โดยวิธี E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 71 ครั้ง
» ประกาศขายทอดตลาด ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 527 ครั้ง
» ประกาศร่าง TOR โดยวิธี E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 1,685 ครั้ง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 31 พ.ค. 2561 อ่าน: 867 ครั้ง
» ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 1,131 ครั้ง

อ่านข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

» ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่11 ฉบับที่5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่11 ฉบับที่4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง

อ่านวารสารทั้งหมด