มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ ติดตามรายละเอียดที่นี่ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 19 ต.ค. 2560 อ่าน: 9,912 ครั้ง
» ประกาศผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารปีการศศึกษา ๒๕๖๐ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 ต.ค. 2560 อ่าน: 108 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ต.ค. 2560 อ่าน: 622,078 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2560 อ่าน: 800 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราในการจำหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2560 อ่าน: 263 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ส.ค. 2560 อ่าน: 318 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 ส.ค. 2560 อ่าน: 478 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ก.ย. 2560 อ่าน: 479 ครั้ง
» เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 ก.ย. 2560 อ่าน: 708 ครั้ง
» เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 ก.ย. 2560 อ่าน: 406 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 104,826 ครั้ง
» ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 180 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 101 ครั้ง
» ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 286 ครั้ง
» ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 393 ครั้ง
» ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีสอบราคา และ E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 153 ครั้ง
» ลิงค์และแนวทางประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 ต.ค. 2560 อ่าน: 78 ครั้ง

อ่านข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

สารปาริฉัตร

วารสาร

» ประจำวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...

อ่านสารปาริฉัตรทั้งหมด

» ปีที่11 ฉบับที่5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่11 ฉบับที่4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559... อ่านต่อ...
» ปีที่10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559... อ่านต่อ...
» ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2559... อ่านต่อ...

อ่านวารสารทั้งหมด