มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญร่วมโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards ครั้งที่ 15 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 ส.ค. 2560 อ่าน: 42 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ส.ค. 2560 อ่าน: 156 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ส.ค. 2560 อ่าน: 229 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ส.ค. 2560 อ่าน: 188 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 ส.ค. 2560 อ่าน: 135 ครั้ง
» ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรมการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 ส.ค. 2560 อ่าน: 67 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอความร่วมมือจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ส.ค. 2560 อ่าน: 64 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและด้านข้างหอพักนักศึกษา รวม 2 จุด ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.16/2560) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 ส.ค. 2560 อ่าน: 30 ครั้ง
» สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (ส่วนที่เหลือ) ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.14/2560) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ส.ค. 2560 อ่าน: 17 ครั้ง
» สอบราคาจ้างก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์ ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.15/2560) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ส.ค. 2560 อ่าน: 24 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2560 อ่าน: 1,197 ครั้ง
» ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ก.ค. 2560 อ่าน: 104,376 ครั้ง
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดประจำวิทยาเขตสตูล จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 มิ.ย. 2560 อ่าน: 175 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นชำรุด อาคาร ๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 19 พ.ค. 2560 อ่าน: 148 ครั้ง

อ่านข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

สารปาริฉัตร

วารสาร

» ประจำวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...

อ่านสารปาริฉัตรทั้งหมด

» ปีที่11 ฉบับที่4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559... อ่านต่อ...
» ปีที่10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559... อ่านต่อ...
» ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2559... อ่านต่อ...
» ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559... อ่านต่อ...

อ่านวารสารทั้งหมด