|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560 อ่าน: 104 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560 อ่าน: 145 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดสรรบ้านพักของทางราชการทดแทน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560 อ่าน: 99 ครั้ง
» ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดขายแดนภายใต้ ประจำปี พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2560 อ่าน: 202 ครั้ง
» สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 ธ.ค. 2560 อ่าน: 99 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 พ.ย. 2560 อ่าน: 433 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ที่นี่ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2560 อ่าน: 3,534 ครั้ง
» นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 59 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2560 อ่าน: 2,905 ครั้ง
» กองพัฒนานักศึกษากำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาไทยก้าวทันตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 28 พ.ย. 2560 อ่าน: 111 ครั้ง
» นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 รหัส 574 , 596 , 56E ตรวจสอบกิจกรรมได้ที่นี้ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 พ.ย. 2560 อ่าน: 650 ครั้ง
» ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งชมรม อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2560 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2560 อ่าน: 395 ครั้ง
» นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมภาคบังคับระดับมหาวิทยาลัยได้ที่นี่  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 ส.ค. 2560 อ่าน: 3,301 ครั้ง

อ่านข่าวกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

» ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีสอบราคา และ E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 706 ครั้ง
» ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 517 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 279 ครั้ง
» ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 579 ครั้ง
» ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 649 ครั้ง
» ลิงค์และแนวทางประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 ต.ค. 2560 อ่าน: 329 ครั้ง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 ต.ค. 2560 อ่าน: 284 ครั้ง

อ่านข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

สารปาริฉัตร

วารสาร

» ประจำวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...

อ่านสารปาริฉัตรทั้งหมด

» ปีที่11 ฉบับที่5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่11 ฉบับที่4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559... อ่านต่อ...
» ปีที่10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559... อ่านต่อ...
» ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2559... อ่านต่อ...

อ่านวารสารทั้งหมด