|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2561 อ่าน: 1,084 ครั้ง
» ประชาสัมพันธ์ผลงานอนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ได้รับการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2561 อ่าน: 152 ครั้ง
» ผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2561 อ่าน: 163 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้รถราชการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 ม.ค. 2561 อ่าน: 225 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ม.ค. 2561 อ่าน: 193 ครั้ง
» ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 380,000 บาท ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ม.ค. 2561 อ่าน: 158 ครั้ง
» สวัสดิการปาริฉัตร เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ปี พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ม.ค. 2561 อ่าน: 166 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ให้นักศึกษาติดต่อรับสติ๊กเกอร์ติดรถได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 19 ก.พ. 2561 อ่าน: 18 ครั้ง
» ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 57 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ก.พ. 2561 อ่าน: 405 ครั้ง
» นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 รหัส 574 , 596 , 56E ตรวจสอบกิจกรรมได้ที่นี้ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2561 อ่าน: 1,543 ครั้ง
» นักศึกษารหัส 58-59 ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม (ล่าสุด) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2561 อ่าน: 178 ครั้ง
» รายชื่อนักศึกษาที่จองแก้กิจกรรมรอบที่ 1 (วันที่ 3-7 ก.พ. 2561) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 30 ม.ค. 2561 อ่าน: 186 ครั้ง
» รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษารหัส 584 และ 58E (new) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ม.ค. 2561 อ่าน: 2,178 ครั้ง
» รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษารหัส 594 และ 59E (new) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ม.ค. 2561 อ่าน: 1,483 ครั้ง

อ่านข่าวกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

» ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2561  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ก.พ. 2561 อ่าน: 122 ครั้ง
» ประกาศ ผู้มีรายมีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ก.พ. 2561 อ่าน: 182 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2561  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2561 อ่าน: 243 ครั้ง
» ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่่ 1/2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 ก.พ. 2561 อ่าน: 147 ครั้ง
» ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ธ.ค. 2560 อ่าน: 980 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ลิงค์และแนวทางประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ม.ค. 2561 อ่าน: 584 ครั้ง
» ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีสอบราคา และ E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 1,109 ครั้ง
» ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 738 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 406 ครั้ง
» ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 764 ครั้ง
» ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2560 อ่าน: 799 ครั้ง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 ต.ค. 2560 อ่าน: 471 ครั้ง

อ่านข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

สารปาริฉัตร

วารสาร

» ประจำวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...
» ประจำวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560... อ่านต่อ...

อ่านสารปาริฉัตรทั้งหมด

» ปีที่11 ฉบับที่5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่11 ฉบับที่4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560... อ่านต่อ...
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559... อ่านต่อ...
» ปีที่10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559... อ่านต่อ...
» ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2559... อ่านต่อ...

อ่านวารสารทั้งหมด