มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

เพลงมหาวิทยาลัย

  1. เพลงตลุงเพื่อนเรา »Download
  2. เพลงถิ่นขาว-แดง » Download
  3. เพลงน้องใหม่ของเรา » Download
  4. เพลงบัณฑิตงามสง่า » Download
  5. เพลงมรสช. งามพร้อม » Download
  6. เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(เดิม) » Download
  7. เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา » Download
  8. เพลงราชภัฏสงขลาร่วมใจ » Download
  9. เพลงรำวงราชภัฏสงขลารื่นรมย์ » Download
  10. เพลงลาราชภัฏสงขลา » Download
  11. เพลงสารภีศรีสงขลา » Download
  12. เพลงสีขาว-แดงเจิดจรัส » Download
  13. เพลงเสน่ห์แห่งสงขลา » Download

เพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  1. เพลงย้อนรอย 100 ปี »Download
  2. เพลงอีกกี่ร้อยปีไม่มีลืมเลือน » Download
  3. เพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชา » Download