มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

หอพัก

หอพักหญิงสะบันงา

  

  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้จัดสวัสดิการหอพัก สำหรับนักศึกษา อยู่ภายใต้การดูแลของกองพัฒนานักศึกษา ขณะนี้มีหอพักเฉพาะนักศึกษาหญิง ชื่อหอพักสะบันงา ลักษณะอาคารจำนวน 5 ชั้น ซึ่งชั้นที่ 1 เป็นลักษณะใต้ถุนโล่ง สำหรับนั่งพักผ่อน และชั้นที่ 2 – 5 จะเป็นห้องพักของนักศึกษาหญิง ทั้ง 5 ชั้น มีให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้ชื่อสัญญาณ SKRU-Wifi

อัตราค่าห้องพักนักศึกษา

    มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงหอพักนักศึกษา คนละ 2,100 บาทต่อภาคเรียน


หอพักรุกขวัลย์

  

  

    เป็นลักษณะหอพักที่ให้บริการแบบรายวัน พักแบบหมู่คณะ มีห้องเดี่ยวทั้งแบบแอร์ และพัดลม ห้องรวมพัดลมแยก ชาย –หญิง ราคาถูก ปลอดภัย ตั้งอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย เดินทางสะดวก สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ 074336939

อัตราค่าบริการห้องพัก

  • ห้องแอร์เตียงคู่ 350 บาท ต่อ 1 ห้อง
  • ห้องรวมพัดลม (มีห้องน้ำในตัว) 100 บาท ต่อ 1 คน
  • ห้องรวม พัดลม 80 บาท ต่อ 1 คน