มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 
สารภีทะเล
 
ชื่อทั่วไป : สารภีทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calophyllum inophyllum L.
วงศ์ : GUTTIFERAE
ชื่ออื่น : กระทิง ทิง เนาวกาน สารภีแนน กากะทิง สารภีทะเล
ถิ่นกำเนิด : ชายทะเล
ประเภท : ไม้ยืนต้น
รูป ร่างลักษณะ : ไม ต้น สูง 5 - 12 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบ เปลือกสีน้ำตาลเทาไม้ต้น สูง 5 - 12 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบ เปลือกสีน้ำตาลเทา
ใบ เดี่ยวเรียงตามข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปไข่กลับ กว้าง 4.5-8 เซนติเมตร ยาว 8-5 เซนติเมตร ปลายมนหรือเว้าเล็กน้อย โคนสอบเส้น ใบชิด ขนานกัน
ดอก สีขาวกลิ่นหอม ออกเป็นช่อ ตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ออกดอกช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม
ผล กลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร ปลายผลเป็นติ่งแหลม เมื่อสุก จะมีสีเหลือง
ขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม : สภาพดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ความชุ่มชื้นปานกลาง ขึ้นตามชายทะเล และปลูกได้ทั่วไป
ประโยชน์ : ไม้ใช้ก่อสร้าง เครื่องตกแต่งบ้าน ดอก ปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจ น้ำมันสกัด จากเมล็ด ใช้ทาแก้ปวดข้อ ทำเครื่องสำอาง ปลูกเป็นไม้ประดับ