มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

สถานที่ออกกำลังกาย

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดให้บริการสนามกีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา รวมทั้งให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป บริเวณทิศใต้ของมหาวิทยาลัย (ด้านติดมหาวิทยาลัยทักษิณ) ได้แก่
1. สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ 2 สนาม

  

  

2. สนามเทนนิส

3. สนามเปตอง

  

4. สนามเอนกประสงค์

  

5. อาคารโรงยิมเนเซี่ยม

6. โรงยิมเอนกประสงค์

7. สนามกีฬาในร่ม

  

8. สระว่ายน้ำ

  

  

  

9. สวนสุขภาพ

  

  

10. ห้องฝึกสมรรถภาพทางกาย(ฟิตเนส)