มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

สถานที่ออกกำลังกาย

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดให้บริการสนามกีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา รวมทั้งให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป บริเวณทิศใต้ของมหาวิทยาลัย (ด้านติดมหาวิทยาลัยทักษิณ) ได้แก่
1. สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ 2 สนาม

  

2. สนามบาสเกตบอล 2 สนาม
3. สนามเทนนิส 1 สนาม
4. สนามเอนกประสงค์

  

5. อาคารโรงยิมเนเซี่ยม

  

6. สวนสุขภาพ

  

  

7. ห้องฝึกสมรรถภาพทางกาย(ฟิตเนส)

  

  

สำหรับห้องฟิตเนสเปิดให้บริการเวลา 16.30 – 20.00 น. สำหรับบุคลกรภายใน นักศึกษาคิดค่าบริการครั้งละ 2 บาท ประชาชนทั่วไปคิดค่าบริการครั้งละ 10 บาท