มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU
slideshow_large ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
slideshow_large

» ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2564 อ่าน: 14 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่ว่างบริเวณภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 8 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 12 มี.ค. 2564 อ่าน: 217 ครั้ง
» สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งรายละเอียดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 มี.ค. 2564 อ่าน: 113 ครั้ง
» ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัย Thailand Research Expo Symposium 2021 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 ก.พ. 2564 อ่าน: 123 ครั้ง
» (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ก.พ. 2564 อ่าน: 44 ครั้ง
» ธอส. บริการให้เงินกู้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคคลากรภาครัฐ ปี 2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ก.พ. 2564 อ่าน: 183 ครั้ง
» ขอชี้แจงคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลากรในสังกัดทราบ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2564 อ่าน: 195 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส(Asia Plus Art Contest) ครั้งที่ 10 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 เม.ย. 2564 อ่าน: 11 ครั้ง
» ร่วมส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 มี.ค. 2564 อ่าน: 30 ครั้ง
» ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ก.พ. 2564 อ่าน: 29 ครั้ง
» ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งคลิปเข้าประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้น ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2564 อ่าน: 41 ครั้ง
» ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ปีที่2 "บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ" ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2564 อ่าน: 47 ครั้ง
» โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปไวรัล สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา "เด็กตื่นไฟ ปีที่ 2" ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2564 อ่าน: 52 ครั้ง
» มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2564 จำนวน 8 ทุน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2564 อ่าน: 56 ครั้ง

อ่านข่าวกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2 / 2564 ตำแหน่งครูผู้สอน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2564 อ่าน: 55 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์และพนักงานบริการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 31 มี.ค. 2564 อ่าน: 88 ครั้ง
» ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลจ้างงานโครงการ U2T ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 15 อัตรา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 มี.ค. 2564 อ่าน: 90 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนัก้งานจ้างเหมาบริการ (พนัก้งานภูมิทัศน์และพนักงานบริการ) และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2564 อ่าน: 67 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 มี.ค. 2564 อ่าน: 166 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างงานโครงการยกระดับเศรษรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ครั้งที่ 2/2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 มี.ค. 2564 อ่าน: 228 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง อาจารย์... สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 มี.ค. 2564 อ่าน: 271 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ปรับลดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2564 อ่าน: 14 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 3/2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2564 อ่าน: 32 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 14 เม.ย. 2564 อ่าน: 26 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 เม.ย. 2564 อ่าน: 22 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสำนักงานและตำแหน่งหัวหน้างาน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2564 อ่าน: 35 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ/สแกนใบหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 31 มี.ค. 2564 อ่าน: 31 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เจตจำนงการบริหารและปฏิบัติด้วยความสุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 มี.ค. 2564 อ่าน: 33 ครั้ง

อ่านข่าวประกาศทั้งหมด

ผลงาน / ความภาคภูมิใจ


อ่านข่าวทั้งหมด