|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ก.ย. 2562 อ่าน: 15 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราจำหน่ายของที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 ก.ค. 2562 อ่าน: 531 ครั้ง
» สรุปข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Clipping News) ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 เม.ย. 2562 อ่าน: 626 ครั้ง
» คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งระดับบังคับบัญชา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 อ่าน: 1,167 ครั้ง
» ประกาศ มรภ.สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑ ลว.๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 พ.ย. 2561 อ่าน: 921 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 /2562 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ก.ย. 2562 อ่าน: 823 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 /2562 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ก.ย. 2562 อ่าน: 475 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2562 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 ก.ย. 2562 อ่าน: 579 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2562 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 30 ส.ค. 2562 อ่าน: 563 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) ครั้งที่ 1/2562 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 14 ส.ค. 2562 อ่าน: 2,222 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แก้ไขข้อปฏิบัติผู้เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ส.ค. 2562 อ่าน: 1,337 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2562 อ่าน: 9 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ก.ค. 2562 อ่าน: 17 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 พ.ค. 2562 อ่าน: 23 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 มี.ค. 2562 อ่าน: 63 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2562 อ่าน: 77 ครั้ง
» ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2562 อ่าน: 102 ครั้ง
» ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2562 อ่าน: 99 ครั้ง

อ่านวารสารทั้งหมด