มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU
slideshow_large รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
slideshow_large

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 มี.ค. 2566 อ่าน: 30 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่โรงอาหาร (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 มี.ค. 2566 อ่าน: 29 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นข้าราชการเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 มี.ค. 2566 อ่าน: 112 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่ว่างภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 8 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 มี.ค. 2566 อ่าน: 62 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผการคัดเลือกดำเนินกรเช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 มี.ค. 2566 อ่าน: 85 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่อาคารเรียน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 มี.ค. 2566 อ่าน: 67 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน คณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 มี.ค. 2566 อ่าน: 48 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชิงรางวัล "Ombudsman Awards" และ Young Ombursman Aword" ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2566 อ่าน: 73 ครั้ง
» ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ไทยพร้อม APECพร้อม ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 21 ก.ย. 2565 อ่าน: 164 ครั้ง
» โครงการลุ้นรับทุนการศึกษา ปี 2565 ชำระค่าเทอมผ่านช่องทางธนาคารกรุงศรีฯ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขล ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 ส.ค. 2565 อ่าน: 220 ครั้ง
» ขอเชิญส่งผลงานประกวด MatSciKU Awards ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 มี.ค. 2565 อ่าน: 394 ครั้ง
» สป.อว. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ" ประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษาที่สนใจ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 มี.ค. 2565 อ่าน: 331 ครั้ง
» การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 ส.ค. 2564 อ่าน: 385 ครั้ง
» ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 เม.ย. 2564 อ่าน: 1,088 ครั้ง

อ่านข่าวกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 มี.ค. 2566 อ่าน: 41 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2566 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 มี.ค. 2566 อ่าน: 128 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 มี.ค. 2566 อ่าน: 50 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2566  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 มี.ค. 2566 อ่าน: 75 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไปภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 มี.ค. 2566 อ่าน: 80 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 มี.ค. 2566 อ่าน: 99 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 2 มี.ค. 2566 อ่าน: 218 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

ผลงาน / ความภาคภูมิใจ


อ่านข่าวทั้งหมด

งานรับเข้านักศึกษา

ระบบสารสนเทศออนไลน์ และ ระบบ MIS

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ