|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 ก.พ. 2562 อ่าน: 11 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 ก.พ. 2562 อ่าน: 7 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 14 ก.พ. 2562 อ่าน: 72 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ก.พ. 2562 อ่าน: 110 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาและตรวจนับวัสดุคงเหลือ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 ก.พ. 2562 อ่าน: 55 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 ก.พ. 2562 อ่าน: 45 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกิบกิจการร้านค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ก.พ. 2562 อ่าน: 92 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 ก.พ. 2562 อ่าน: 419 ครั้ง
» รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2562 อ่าน: 453 ครั้ง
» คำสั่ง จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2562  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2562 อ่าน: 55 ครั้ง
» กำหนดการรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561 อ่าน: 232 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ธ.ค. 2561 อ่าน: 1,081 ครั้ง

อ่านข่าวกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

» ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ก.พ. 2562 อ่าน: 101 ครั้ง
» ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ก.พ. 2562 อ่าน: 65 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 4 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 ก.พ. 2562 อ่าน: 193 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไปและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2561 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 ก.พ. 2562 อ่าน: 222 ครั้ง
» ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรุจแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ม.ค. 2562 อ่าน: 583 ครั้ง
» ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2562  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 ม.ค. 2562 อ่าน: 178 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 4 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 ม.ค. 2562 อ่าน: 243 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด