|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2562 อ่าน: 252 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าภายในศูนย์อาหาร ชั้น 1 ของอาคารศูนย์บริการนักศึกษา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 23 พ.ค. 2562 อ่าน: 408 ครั้ง
» สรุปข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Clipping News) ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 เม.ย. 2562 อ่าน: 246 ครั้ง
» คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งระดับบังคับบัญชา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 อ่าน: 632 ครั้ง
» ประกาศ มรภ.สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑ ลว.๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 พ.ย. 2561 อ่าน: 580 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2562 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 มิ.ย. 2562 อ่าน: 108 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2562  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 2 มิ.ย. 2562 อ่าน: 97 ครั้ง
» ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 พ.ค. 2562 อ่าน: 173 ครั้ง
» ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 พ.ค. 2562 อ่าน: 259 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด