|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 เม.ย. 2562 อ่าน: 213 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2562 อ่าน: 176 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 มี.ค. 2562 อ่าน: 202 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาและตรวจนับวัสดุคงเหลือ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 ก.พ. 2562 อ่าน: 143 ครั้ง
» คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งระดับบังคับบัญชา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 อ่าน: 377 ครั้ง
» ประกาศ มรภ.สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑ ลว.๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 พ.ย. 2561 อ่าน: 427 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด