มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 19 ม.ค. 2564 อ่าน: 47 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง จัดให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 19 ม.ค. 2564 อ่าน: 19 ครั้ง
» ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 21 ธ.ค. 2563 อ่าน: 266 ครั้ง
» ผลการคัดเลือกผู้เสนอบริการให้เช่าชุดครุย ประจำปี พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2563 อ่าน: 219 ครั้ง
» มรภ.สงขลา จัดให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 ธ.ค. 2563 อ่าน: 145 ครั้ง
» สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 30 พ.ย. 2563 อ่าน: 96 ครั้ง
» ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 พ.ย. 2563 อ่าน: 84 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 19 ม.ค. 2564 อ่าน: 49 ครั้ง
» ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) ครั้งที่ 1/2563 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ม.ค. 2564 อ่าน: 71 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานด้านพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2563 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ม.ค. 2564 อ่าน: 99 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) และความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 9/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ม.ค. 2564 อ่าน: 148 ครั้ง
» ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2564 อ่าน: 308 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตำแหน่งพนักงานต้อนรับ  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2564 อ่าน: 145 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 30 ธ.ค. 2563 อ่าน: 166 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 ม.ค. 2564 อ่าน: 1 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรอาจาย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 19 ม.ค. 2564 อ่าน: 8 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2564 อ่าน: 63 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID - 19)) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2564 อ่าน: 84 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID - 19)) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2564 อ่าน: 44 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19))  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2564 อ่าน: 39 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 6) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 26 ธ.ค. 2563 อ่าน: 80 ครั้ง

อ่านข่าวประกาศทั้งหมด