มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

โรงอาหาร

    ศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดให้บริการสำหรับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 – 15.00 น. เป็นศูนย์อาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกลักษณะ บรรยากาศน่ารับประทาน

    จำหน่าย อาหารปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม ขนมหวานและอาหารตามสั่งทุกชนิด พร้อมทั้งมีร้านค้าปลีก ขนมจีบซาลาเปา ไก่ทอดห้าดาว ลูกชิ้นเมืองสยาม ไว้คอยบริการทุกท่าน

ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้บริการ 2 แห่งดังนี้
1. ศูนย์อาหารเก่า ตั้งอยู่ใกล้ประตูหน้า ติดกับหอประชุม 1

  

2. ศูนย์อาหารใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับกองพัฒนานักศึกษาและอาคารคณะวิทยาการจัดการ (ใหม่)