มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

+ จำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ อาทิ สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องแต่งกาย เนคไท เข็มขัด กระดุม และอื่น ๆ อีกมากมายในราคาย่อมเยา

+ เวลาทำการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น.

+ เปิดรับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี ค่าสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ หุ้นละ 20 บาท สิ้นปีรับเงินเฉลี่ยคืน / รับเงินปันผล / เข้าร่วมประชุม ฯ รับของแจกและรางวัลมากมาย