มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ทำเนียบอธิการบดี

           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
          ปรับปรุงล่าสุด : 20/10/2565