มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ทำเนียบอธิการบดี

           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
          ปรับปรุงล่าสุด : 15/02/2564