มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

  สถานที่่ หมายเลขโทรศัพท์
  ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร สงขลา 1669
  ตำรวจท่องเที่ยว สงขลา 074-246733
  ตำรวจทางหลวง สงขลา 074-211222
  ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 1 สงขลา 074-231055
  ตรวจคนเข้าเมือง สงขลา 074-251096
  การบินไทย บมจ (หาดใหญ่) สงขลา 074-233433
  สนามบินหาดใหญ่ สงขลา 074-227000
  สถานีรถไฟหาดใหญ่ สงขลา 074-261290
  สถานีเดินรถ (บขส) สงขลา 074-429230
  โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา 074-230800
  โรงพยาบาลสงขลา 074-338100
  สถานีตำรวจภูธร สงขลา 074-322238