มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 21 ธ.ค. 2563 อ่าน: 250 ครั้ง
» ผลการคัดเลือกผู้เสนอบริการให้เช่าชุดครุย ประจำปี พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2563 อ่าน: 206 ครั้ง
» มรภ.สงขลา จัดให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 ธ.ค. 2563 อ่าน: 144 ครั้ง
» สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 30 พ.ย. 2563 อ่าน: 93 ครั้ง
» มรภ.สงขลา เปิดให้ร้านครุยเสนอให้บริการเช่าครุยแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 พ.ย. 2563 อ่าน: 117 ครั้ง
» ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 พ.ย. 2563 อ่าน: 78 ครั้ง
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 26 พ.ย. 2563 อ่าน: 76 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) ครั้งที่ 1/2563 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ม.ค. 2564 อ่าน: 34 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานด้านพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2563 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ม.ค. 2564 อ่าน: 81 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) และความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 9/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ม.ค. 2564 อ่าน: 90 ครั้ง
» ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2564 อ่าน: 267 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตำแหน่งพนักงานต้อนรับ  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2564 อ่าน: 125 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 30 ธ.ค. 2563 อ่าน: 158 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่9/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 30 ธ.ค. 2563 อ่าน: 337 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2564 อ่าน: 49 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID - 19)) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2564 อ่าน: 71 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID - 19)) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2564 อ่าน: 36 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19))  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2564 อ่าน: 34 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 6) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 26 ธ.ค. 2563 อ่าน: 71 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 ธ.ค. 2563 อ่าน: 52 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการจัดสรรบ้านพักของทางราชการทดแทน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2563 อ่าน: 49 ครั้ง

อ่านข่าวประกาศทั้งหมด

วารสารปาริฉัตร

Untitled Document

อ่านวารสารทั้งหมด