มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และแนวปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 ? 30 กันยายน 2568) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 มิ.ย. 2567 อ่าน: 53 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดการประเมินแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2567 อ่าน: 122 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมบัตรจอดยานพาหนะ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 พ.ค. 2567 อ่าน: 52 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 13 พ.ค. 2567 อ่าน: 148 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอผลงานในรอบการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 พ.ค. 2567 อ่าน: 100 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 เม.ย. 2567 อ่าน: 172 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัคร Visiting Professor ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2567 อ่าน: 165 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2567 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2567 อ่าน: 51 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2567 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2567 อ่าน: 37 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ พ.ศ. 2567 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 13 มี.ค. 2567 อ่าน: 74 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้รถราชการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2567 อ่าน: 100 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 ม.ค. 2567 อ่าน: 81 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 พ.ย. 2566 อ่าน: 178 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 พ.ย. 2566 อ่าน: 67 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» สป.อว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2566 อ่าน: 156 ครั้ง
» สสจ.สงขลา ขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ "คนสงขลา อ่อนหวาน มัน เค็ม" ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2566 อ่าน: 2,123 ครั้ง
» กิจกรรมกรุงศรี ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ส.ค. 2566 อ่าน: 2,121 ครั้ง
» สป.อว. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ" ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 มิ.ย. 2566 อ่าน: 2,146 ครั้ง
» ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชิงรางวัล "Ombudsman Awards" และ Young Ombursman Aword" ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2566 อ่าน: 2,237 ครั้ง
» ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ไทยพร้อม APECพร้อม ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 21 ก.ย. 2565 อ่าน: 2,353 ครั้ง
» โครงการลุ้นรับทุนการศึกษา ปี 2565 ชำระค่าเทอมผ่านช่องทางธนาคารกรุงศรีฯ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขล ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 ส.ค. 2565 อ่าน: 2,433 ครั้ง

อ่านข่าวกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2567 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2567 อ่าน: 55 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 3 /2567 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2567 อ่าน: 31 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2567  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2567 อ่าน: 256 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2567  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 30 พ.ค. 2567 อ่าน: 253 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2567  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 พ.ค. 2567 อ่าน: 321 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2567 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 พ.ค. 2567 อ่าน: 148 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2567  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 13 พ.ค. 2567 อ่าน: 131 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

ผลงาน / ความภาคภูมิใจ


อ่านข่าวทั้งหมด

งานรับเข้านักศึกษา

รายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ

ระบบสารสนเทศออนไลน์ และ ระบบ MIS

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

VDO ทรัพย์สินทางปัญญา

ชมคลิป VDO ทั้งหมด