มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

การแต่งกาย

    การแต่งกายของนักศึกษายึดหลักตาม (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2553)

 • การแต่งกายชุดเรียนปกติ ของนักศึกษาชาย เป็นดังนี้

    

  • 1. เสื้อ แบบเชิ้ตทรงสุภาพสีขาว ไม่มีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาว ผ่าหน้าตลอด มีกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าติดหน้าอกซ้าย 1 ใบ สวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นเข็มขัด ไม่พับแขนเสื้อ
  • 2. กางเกง ใช้กางเกงทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีดำ ใช้ผ้าธรรมดา ไม่ใช่ผ้ายีนส์ มีห่วงสำหรับร้อยเข็มขัด มีกระเป๋าข้าง ขาไม่บานหรือแคบเกินไป
  • 3. เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • 4. รองเท้าและถุงเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่เปิดปลายเท้า ถุงเท้าสีสุภาพ (สีดำ สีกรม สีกรมท่า) ไม่มีลวดลาย
  • 5. เนคไท นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผูกเทคไทสีแดง และติดเข็มกลัดเนคไท ตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2- 5 จะผูกเนคไทหรือไม่ผูกก็ได้)
  • 6. ทรงผม แบบสุภาพ ห้ามไว้หนวดเครา

 • การแต่งกายชุดเรียนปกติ ของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 เป็นดังนี้

  • 1. เสื้อ แบบเชิ้ตทรงสุภาพ สีขาว ไม่มีลวดลายแขนสั้น ผ่าหน้าตลอด ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า เจาะรังดุม 5 เม็ด ติดกระดุมตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไม่ติดกระดุมคอสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นเข็มขัด ติดเข็มกลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่หน้าอกด้านซ้าย
  • 2. กระโปรง ใช้กระโปรงสีกรมท่า ทรงเอ (A) ยาวคลุมเข่า มีขอบเอว ไม่รัดรูป จนเกินไป
  • 3. เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • 4. รองเท้าและถุงเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบและถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย

 • การแต่งกายชุดเรียนปกติ ของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 2-5 เป็นดังนี้

  • 1. เสื้อ แบบเชิ้ตทรงสุภาพ สีขาว ไม่มีลวดลายแขนสั้น ผ่าหน้าตลอด ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า เจาะรังดุม 5 เม็ด ติดกระดุมตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไม่ติดกระดุมคอสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นเข็มขัด ติดเข็มกลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่หน้าอกด้านซ้าย
  • 2. กระโปรง ใช้กระโปรงสีกรมท่า ทรงเอ (A) ยาวคลุมเข่า มีขอบเอว ไม่รัดรูป จนเกินไป
  • 3. เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • 4. รองเท้า ใช้รองเท้าคัตชูหนังสีดำ แบบเรียบ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย

 • การแต่งกายนักศึกษามุสลิม ที่ประสงค์แต่งกายตามหลักคำสอนศาสนาอิสลาม กำหนด ดังนี้

  ชั้นปีที่ 1

  • 1. เสื้อ ใช้เสื้อสีขาว คอกลม เป็นเสื้อเข้ารูปแค่ไม่รัดรูป ด้านหน้าค่อนไปทางซ้ายผ่าตลอดเจาะรังดุม 7 เม็ด ติดกระดุมตามแบบของมหาวิทยาลัย ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า ชายเสื้อต่อขอบกว้าง 4 เซนติเมตร ความยาวเสื้อปิดสะโพก ปลายแขนเสื้อยาวถึงข้อมือต่อขอบเชิ้ตกว้าง 3 เซนติเมตร ติดกระดุม 1 เม็ด
  • 2. กระโปรง ใช้กระโปรงสีกรมท่า ทรงหางปลา ทวิสต์ข้างครึ่งตัวไม่ผ่า มีขอบเอว ความยาวปิดข้อเท้า
  • 3. ผ้าคลุมผม ใช้ผ้าขาว ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบสามเหลี่ยม เย็บริมธรรมดาไม่มีลวดลาย ปลายผ้าคลุมเหนือระดับเอว พันปลายผ้าจากซ้ายไปขวา พร้อมติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่บริเวณบ่า
  • 4. รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาว

 • ชั้นปีที่ 2 – 5

  • 1. เสื้อ ใช้เสื้อสีขาว คอกลม เป็นเสื้อเข้ารูป แต่ไม่รัดรูป ด้านหน้าค่อนไปทางซ้ายผ่าตลอด เจาะรังดุม 7 เม็ด ติดกระดุมตามแบบของมหาวิทยาลัย ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า ชายเสื้อต่อขอบกว้าง 4 เซนติเมตร ความยาวเสื้อปิดสะโพก ปลายแขนเสื้อยาวถึงข้อมือต่อขอบเชิ้ตกว้าง 3 เซนติเมตร ติดกระดุม 1 เม็ด
  • 2. กระโปรง ใช้กระโปรงสีกรมท่า หรือสีดำ ทรงหางปลา ทวิสต์ข้างครึ่งตัวไม่ผ่ามีขอบเอว ความยาวปิดข้อเท้า
  • 3. ผ้าคลุมผม ใช้ผ้าขาว ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบสามเหลี่ยม เย็บริมธรรมดา ไม่มีลวดลาย ปลายผ้าคลุมยาวเหนือระดับเอว พันปลายผ้าจากซ้ายไปขวา พร้อมติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่บริเวณบ่า
  • 4. รองเท้า ใช้รองเท้าคัตชูหนังสีดำ

 • ชุดกิจกรรมและชุดปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับนักศึกษาชาย หญิง ทุกชั้นปี

    

  • 1. เสื้อ ใช้เสื้อยืดคอปก แขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าติดหน้าอกด้านซ้าย 1 ใบ มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปักบนกระเป๋า
  • 2. กางเกง ใช้กางเกงขายาวผ้ายืด สีกรมท่า หรือสีน้ำเงินเข้ม ไม่มีลวดลาย
  • 3. รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาว ไม่เปิดปลายเท้า
  • 4. ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว