มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ศิษย์เก่าเกียรติยศ/ดีเด่น

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 90ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขึ้น ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2551 และได้ดำเนินการคัดเลือก “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” คลิกเพื่อดูรายละเอียด