|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

บทความ

วันที่ ชื่อบทความ
23 ก.ค. 2562 วารสาร นาฏศิลป์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารองอันดับ1 โชว์การแสดงซัมเป็งเวทีประกวด FESCO2019 มาเลเซีย
15 ก.ค. 2562 วารสาร ทีม P.S.N.นิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองอันดับ2 สื่อสร้างสรรค์ยุติความรุนแรง
18 มิ.ย. 2562 วารสาร อาจารย์-นศ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลาคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ระดับดี
1 พ.ค. 2562 วารสาร อภิสิทธิ์ หวันสู นศ.ครุฯ มรภ.สงขลา คว้าอันดับ 3 แข่งขันปันจักสีลัตที่เบลเยียม
1 ม.ค. 2562 วารสาร Logo SKRU 100 years
26 พ.ย. 2561 วารสาร รับสมัคร รอบ portfolio รอบ 2
26 ต.ค. 2561 วารสาร รับสมัคร รอบ portfolio
1 มี.ค. 2561 วารสาร เจตจำนงสุจริต
25 ต.ค. 2560 วารสาร ดาวเรือง..ดอกไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ ๙
27 ก.ค. 2560 วารสาร ก้าวที่ไกลกว่าฝัน ออกแบบหุ่นยนต์ระดับประเทศ