|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

บทความ

วันที่ ชื่อบทความ
17 พ.ย. 2563 วารสาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนประเทศไทย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
5 ต.ค. 2563 วารสาร ทีมปันจักสีลัตคว้า2 รางวัล
29 ก.ค. 2563 วารสาร นิทรรศการภาพพิมพ์
24 มิ.ย. 2563 วารสาร สรรหาอธิการบดี
17 ก.พ. 2563 วารสาร คนดีศรีราชภัฏ2562
29 ม.ค. 2563 วารสาร นิเทศศาสตร์กวาด 3 รางวัล สิงห์สร้างสรรค์ ปีที่14
15 ม.ค. 2563 วารสาร นายกสภา
8 พ.ย. 2562 วารสาร ธิดาปาริฉัตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 แข่งขันเรือยาวประเพณีฯ
1 ต.ค. 2562 วารสาร อบรมจิตอาสา ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเสริมทักษะช่วยเหลือผู้อื่น
18 ก.ย. 2562 วารสาร นิเทศศาสตร์ ฉลุย รอบ 16 ทีมสุดท้าย ประกวดสารคดีเชิงข่าว ช่อง7hd